Sünni Mezheplerde, Haram/Caizlerde ve Namaz kılma şekillerindeki farklılıklara rağmen, Aleviliği o Mezheplerin İbadetlerine göre sorgulamak ve Namazı/İnanclarını Aleviliğe yamamak ne kadar doğru ?

Bu Asla Doğru Değil !

Sözüm, Aleviliğinden şüphe edipde, kendine Hak diyip, Çelişki dolu olan Sünni Mezheblere geçen Alevilere..

İslam 4 Halife dönemiyle birlikte ayrılıklara sahne olan bir dindir.Ehlibeyt karşıtları iktidar olmuş, İslam içerisinde kan dökülmüştür..
İslam Dininde bugün birçok Mezhep vardır.Sünni kesimlere göre hak olan 4 Mezheptir ama bu anlayış Mezhepçilikten ileri gitmez.
Sünni Mezhepler; Hanefi, Şafi, Maliki, Hambeli ve bir de Sünnilik ile yıllarca çatışmış olan Caferilik vardır..

Aleviliği ise bunlardan ayrı olarak değerlendirmemiz gerekmektedir.
Alevilik Mezhep değil, bir İnançlar Sistemidir.Bu İnanç Sistemi ise tüm Dünya Halklarının yaşayabileceği, Hümanist bir Felsefedir..
Alevilik Mezhep anlayışına karşıdır, MEZHEPÇİLİK yolumuza terstir..
Ne demişler;

Sofu Mezhebimin nesin sorarsın
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Biz Mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır…

Bunlar Aleviliğin Mezheplere olan bakışını kısaca açıklamaktadır..
Aleviler yüzyıllarca Sünni kesimin Namaz dayatmalarına maruz kalmıştır.Sorun Alevilerin Namaz kılmamasıdır. Sünniler bunu Kafirlik olarak değerlendirirler..Oysa ki Sünniler bile kendi aralarında Hanefi, Şafi, Hambeli, Maliki olarak bölünmüşlerdir.Ve bu Mezheplerin Namaz kılış farklılıkları vardır.. Birinde haram olan Diğerinde Caiz olabiliyor..

Bazı Aleviler ise bunları bilmeden kendi yollarını ve İbadetlerini, Sünnilerin İbadetlerine göre sorguluyor.
Örneğin Anadolu Alevilerinin asimile olmuş kesimi genelde Hanefiliğe geçmişlerdir.Bu İnsanlar gerçekten Sünniliğin bile bölündüğünü ve İbadetlerde farklılık olduğunu bilmeyen ve bu yüzden yollarını bırakan İnsanlardır.. Sorun onlara, Hanefi Namazının HAK İBADET olduğunu kim söylemiş onlara ? Ya diğer Namazlar Hak ise ?

Peki nerede kaldı Önce İnsan diyen, Kadın Erkek ayırmayan Cemimiz..

Namazda kadın erkek ayrı olarak İbadet ederler.
Alevilikte ise Allah önüne bu ayrımla çıkmak doğru değildir.Çünkü Alevi Felsefesindeki Kırklar İnancına göre Kırklar Meclisinin kadın ve erkek üyeleri vardır ve onlar ayrım yapmadan sadece ruh olarak Allaha ibadet ediyorlardı.Alevilik bu yüzden İbadette ayrıma karşıdır.
Namaz bu yanı ile Alevi Felsefesinde yer edinemez..
Alevilere Namaz kıl diyenler bana hangi Mezhebin Namazı doğru gösterebilir mi ?

Kendilerine Hak Diyen Sünni Mezheplerin Çelişkileri;


Evet.. Bizler Aleviyiz..

Neden Namaz Kılmıyoruz ?

Cevap : İslam Dininde birçok Mezhep vardır..4 tanesi Sünni Mezhep, 1 tanesi ise Caferilik yada Şiilik diye adlandırılan Mezheptir.Caferiliğinde kendi içinde kolları vardır.Mesela İmamilik ve İsmaililik gibi..Aleviliği bunlardan ayrı değerlendirmemiz gerekiyor.. Alevilik öncelikle sadece İslam Dini kaynaklı bir İnanç Sistemi değildir.Bazı araştırmacılara göre Alevilik İslamdan bile eskidir.Evet buna şaşırmayın, Osmanlı Defterinin eski Kayıtlarında Alevilerden ” Işıklar / Işık Taifesi ” olarak bahsedilir. Sonradan Bektaşi ve Kızılbaş İsimleri gelmiştir..
Işık Kelimesi, eski Anadolu Halklarından biri olan Luvilerden gelebilir belkide.. Yada Anadoluda çok eski zamanlarda Sivas Malatya Yöresinde yaşayan Palvakiler, Zerdüşt İnançlarını devam ettiren Ermenilerdi.Onlar, dönemin hakim İmparatorluğu tarafından sürekli ” Mum Söndürenler ” olarak adlandırılmıştır.Bu iftira bize de atılmıştı.Palvakilerin Dini Ocakları vardı ve ibadetlerini açık açık yapmazlardı.

Gelelim Kuran’a.. Kuran da insanların İbadet yapması istenir.Bu Namaz olarak da geçer ama hangi Namaz ? Şafi Mezheninin Namaz hareketleri farklıdır, Hanefilerin farklıdır, Caferilerin farklıdır, Hambelilerin farklıdır..

Peki nedir doğru olan ?
Bana doğru olanı kim açıklayabilir.
Kuran’a inananlar, Kuranda bana Namazın tarifini gösterebilir mi ?

Sünnilere göre Namaz Mirac da farz kılınmıştır ve Sünniler ne hikmetse kendilerini Hak Mezhep olarak adlandırır ama birinde caiz olan diğerinde haram nedense.. Burası ise diğer ilginç konudur.. Sünniler Miraç ile birlikte Namaza, Aleviler Miraç ile Kırklar Cemine inanırlar… Neden Alevi inancını kenara atıp, Sünnilerin Miraçta farz kılındığını iddia etti İbadete göre Aleviliğimizi sorguluyoruz ?
Şimdi Aleviler hangi Namazı kılsınlar ?

Hz Ali hangi Namazı kılıyordu ?
Hanefi Namazı mı ? Şafi Namazı mı ? Hambeli Namazı mı ? Maliki Namazı mı ? Caferi Namazı mı ?

Gerçek olan nedir ? Bilmiyoruz..

Peki neden İnsanlar Namaz kılarken Kadın ve Erkek ayrı kılarlar.
İşte bu Aleviliğe ters.Alevilikte Kadın Erkek ayrımı yapılmadan, arınarak Cem meydanına sadce ruhumuz ile çıkarız.. Bizde kadın erkek ayrımı yoktur.Ama Namaz kılarken ne hikmetse İnsanlar ayrılırlar.Bu Alevi felsefesine ters, olaya bu açıdan baktınız mı ?alıntıdır

 

8 Thoughts on “İslami Mezhepler, Alevilik ve Namaz, Mezheplerdeki Çelişkiler

 1. Allahın selamı ve bereketi üzerinize olsun:
  Yazınızda 4 mezhepin namaz kılışının faklı olduğunu yazmışsınız, evet doğrudur, hangi mezhebin doğru namazkıldığını sormuşsunuz Hz.Muhammet Mustafa Sav efendimizin kıldığı namaz doğrudur. Alevi tarihinnin dinden çok eski olduğunu söylüyorsunuz. Din 15 Asır önce yeryüzüne gönderildi Son Peygember Hz. Muhammet Mustafa sav, Son Din İslam, Son Kitap Kuran. (Ayeti kerimede yer lamkatadır) Bundan önceki olan dinlerin bir hükmü kalmamıştır buda Kuranukerimde yer almaktadır. Eğer alevilik islam dininden önce ise bir hükmü kalmamıştır. Ama eğer değil ise tarihi eski değildir.Benim bu konudaki görüşüm islam dininde alavi ve sünni ayrımcılığı yoktur bana göre tabi.hepimiz müslümanız elhamdürillah. eğer hepimiz müslüman isek ki elhamdülillah müslümanız iman etmemiz gerekir , imanın şartlarıda altıdır 1Allaha inanmak 2 Kitaplarına inamak 3 Peygamberlerine inamak 4 Meleklere inanmak 5 kadere inanmak 6Hayıe ve Şerrin Allahtan geldiğine inanmak. islamın şartıda beştir 1 namazkılmak 2 oruçtutmak 3 zekat vermek 4 haca gitmek 5 kelimeyişahadet getirmek.Burda bir fak göremiyorum ben Aleviler allaha inanıyor,kitaplara inanıyor, peygamberlere inanıyor.kadare inanıyor,meleklere inanıyor, hayır ve şerrin allahtan geldiğine inanıyor iman etmiş oluyorlar. iman edenşlerde islamın beş şartını yerine getirmesi gerekmezmi. Ve ayrıca islam dini senin benim onun dini değil tüm insanlığın dini allah tüm insanlara göndermiş ayıt etmemiş. ama herkez kendine bir yol seçmiş adınıda kendi koymuş. Görüşler çok ama doğru tekdir. Eğer allaha inanıyorsak Allahın kulları için koymuş olduğu Kurallara göre Yaşamalıyız . saygılar Allaha Emanet olun Müslüman kardeşlerim

 2. Selamun aleyküm
  sağol dostum paylaşım için..

 3. yukarıda bulunan yorumu yazan kişi dinden bi haber yada tarihleri karıştırmış mezhepler peygamberden sonra 7.8. asırlarda başlamıştır .o halde bahane edilemez yok namaz farklı yok bilmem neler neler Kuran açıktır yoruma gerekte yoktur önce okunmalı sonra yorum yapılmalı. mezhepler hadislere dayanır hiçbir imam kafasına göre yorum yapmamıştır .ki bu konuda yorum yapanlar iftira edenlerede Allah yüce Kuran da cevabını vermiştir .hiç kimse kimsenin inancını sorgulamamalı kimsede kimseyi karalamamalıdır .ama hakikat cevap hala aramızda yaşamaktadır açalım okuyalım kulaktan dolma duyma bilgilerle yorumlar yazmayalım bu insanları alevi olsun veya herkim olursa olsun inciltir.herkes bildiği gibi fakat kuran da ne ise öyle yaşasın Allah en doğrusunu bilir selamlar

 4. sözü edilen mezhepler yokken hz Ali 5 vakit namazının yanında 5 daha kılar kim bana cennet ile mescit arasında tercihimi sorsa mescit derdim demiştir .hadislerin bir çoğunu HZ Ali rivayet etmiştir o halde tarikatlere mezheplere bağlı kalmak yerine hadislere ayetlere göre hareket etmek zor olmasa gerek .herhangi bir red inkar sadece islama değil HZ Ali yide inkar anlamına gelirki buda doğru olmaz.bu müslümanlara yakışmayan bir davranış olur. HZ Aliyi sevmek ancak onun gibi yaşamakla olur,

 5. alevi on at 1:18 AM said:

  ben alevi olarak islamın şartlarına uymamız gerek namazda kılmalıyız oruçta tutmalıyız çünki hz ali as bunları yapıyordu

 6. tanrımızın tüm sağlık iyikikleri (rürkçe selam)(nimetve bereketleri cemicümle insanların üzerine olsun) konu çoook amma çok derin alevilik yönünden bakarsak alevi uluları DİNİMİZ üzerinde çok derin olarak kendi aralarında bunun üzerinde çok derin olarak konuşmalı(tartışmalı)ve diğer DİN ve messeplerde kendi araların da ve sonra karşılıklı konuşmalılar ki gerçek ortaya çıksın !!….yoksa ben kendi araştımalrıma göre bir başkası kendi araştımasına ve kulaktan duymasına göre yorum yapar ise ,DİN dinden çıkar ,Hz muhammed mustafa s,a,s,efendimizin tanrımıza hakka yürümesinden sora olduğu gibi DİN dinden çıkmış ,!!başta Hz fatma annemizi ve ehlibeytlerini katlettiklerinin aynısını o günden bu güne kadar HEM KURANDA HEMDE insalarda katliam devam eder vede ediyor da!!!!.bende kendime göre araştırdığım doğruları buraya yazar isem beyinler iyice karışır.ben buyüzden önce alevi din önderlerine ulullarına sonrada cemicümle din önderlerine bırakıyorum!!!!!!!,cemicümleniz TANRIMIZAemant olunuz!!.

 7. yusuf tekin on at 2:53 PM said:

  evet kur anda doğrudan namaz ifadesi yok isde salat vardır. Bizler Hz.Muhammet (s.a.v) peygamberliğini kabul etmiş ve o nun aracılığı ile müslüman olmuş insanlardanız o canlı bir Kur an idi salat ın anlamını O ndan şekli ile birlikte görerek kıyam rüku secde ve tehiyat oturuşlarında bulunarak namaz kılıyoruz, öyleki müsliman olmanın bütün şartlarını imanın şartları dahil O ndan öğrenmişiz yine evet Mezhaplar oluşmuş tereddütler otadan kaldırılmış kabulu ile tümünü habul görüşü ile samami olarak Allah (c.c) a kul olduğunu bilerek namaz şart namazsız müslüman olmak veya kalmak zor. Rabbim nefsimize kim ne der veya korkular sebebi ile islamdan geri kalmalarımıza meydan verdirmesin bizlere uyanıklık ve iz an nasip etsin.Alevilik adı ile Ali (k.v) i sevmek sahabileri sevmenin başında gelir Onlar yıldızdırlar gerçek As onlardır.Ali Ebubekirdir Ömerdir Osmandır Rabbim Onlardan razıdır bizleride onların yolunda olanlardan eylesin. Aleviyim diyene asimile ol denemez hak yol müslümanlıktır snni olma hiç bir mezhebin içinde olmasanda müslüman öğreti ne istiyosa onları uygula ama namaz ilkidir. Namaz kılmamanın hükmünü evet Allah (c.c) verir bizler kimseye had bildiremeyiz. Namaz kılmışda hırsızlıkla, gaspla, cinayetlerle, ırzlara saldırılarla yaşamış biri hesabını verirken o namazın namaz olmadığının hesabınıda yine Allah (celle ve celaluhuya) vereceltir.Bu dünyadada ceza görmelidir devlet ricalı ona tedbirde koymalıdır. Kalın sağlıcakla

 8. MUHAMMED ALİ ALEVİ on at 9:25 PM said:

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
  ÖNCELİKLE ŞUNU BELİRTEYİM ALEVİLER 700 YIL ZULÜM GÖRDÜLER OSMANLI DEVLETİNDEN VE CUMHURİYETTEN. ALEVİ KELİME ANLAMI ALİYE AİT DEMEKTİR YANİ ŞİA CAFERİYLE AYNIDIR ASLINDA. ZULUMLER NEDENİYLE SÜNNİ TARİKATLARINDAN ETKİLENMİŞLERDİR. VE ŞUAN Kİ İBADET ŞEKİLLERİ DE SÜNNİ TARİKATLARININ İBADET ŞEKİLLERİNDEN FARKSIZDIR. ESKİDEN ALEVİLER İLİM ALMAK İÇİN NECEF VE KERBELAYA GİDERLERDİ VE SÜNNİ DEVLETLERİN ÇABALARIYLA ALEVİLER ASİMİLE EDİLDİ YANİ KİMİ HANİFİ GİBİ OLDU KİMİ ALEVİLİĞİ DEĞİŞİK İNANÇSIZ BOYUTTA YORUMLADI. OYSA ALEVİLİK HZ ALİ AS LA BAŞLAMIŞTIR. ÇÜNKÜ ONUN İSMİNDEN TÜRÜYOR. KIZILBAŞLIKSA ŞAH İSMAİLLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR . BEKTAŞİLİK BEKTAŞI VELİYLE ÇIKMIŞTIR. BUNLAR ASLINDA FARKSIZDIR. ALEVİLER ASLEN ŞİADIR ATALARI YANİ TESLİM ABDALIN BU KONUDA ŞİİRLERİ VARDIR. SÜNNİLİKLEDE ALAKALARI YOKTUR. 12 İMAMI KABUL EDENLERE İSNİ AŞERİ DENİR YUKARDAKİ ALEVİ ARKADAŞLAR ARAŞTIRMADAN YAZMIŞLAR. İSMAİLİ VS BUNLAR FARKLI 12 İMAMIN TAMAMINI KABUL ETMEZLER SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR ….

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation