mIRCKoLiK Script

aDJPOg

2006 dan beri sizlerle irc.mirckolik.net  Zangi

Sevgili mIRC Kullanıcıları ;

Türkçe mIRC programı’nın Türkiye resmi download adresi mIRCKoLiK.Net ‘dir.

Türkçe mırc bugün Türkiye’nin her yerinde kullanılan bir chat sohbet programıdır. Türkçe mirc programı ile sohbet edebilir yepyeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Türkçe mIRC programı ingilizce mırc programı’nın tamamen Türkçe’ye çevrilmiş halidir. Zangi Tarafından Gerçekleşdirilmişdir.

Türkçe mIRC programı, Bugün Türkiye’de birçok mirc site sayfaları ve IRC sunucuları bizim Türkçe’ye çevirmiş olduğumuz mırc programı’nın taklidini çalıp içlerinde bilgisayarınıza zarar verebilecek programlar konulmaktadır. Bu yüzden Turkçe mirc programını sadece www.mirckolik.net adresinden download ediniz.

Türkçe mIRC bedava ve ücretsiz download edebilirsiniz. mIRCKoLiK Net Siteleri mIRC Script Program sitesidir. Sitemizden Başka Sohbet Programları da download edebilirsiniz. Türkiye de en iyi en yeni programları sitemizden indirebilirsiniz.

1- Türkçe mIRC Script – Link 1 Önerilir 
[Türkçe Çeviri : mIRCKoLiK.Net 15.10.2015]
Download Etmek Icin Tiklayin.! [exe] Aktif

Ankara boşanma avukatı olarak boşanma dava türleri nelerdir?

Boşanma davası türleri nelerdir?

Ankara Boşanma Avukatı davaları genel olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki kategoriye ayrılır. Eğer her iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaştıysa anlaşmalı boşanma davasından söz etmek mümkündür. Eğer taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte boşanmanın hukuki sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vb) anlaşamadıysa yine çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Boşanma sebepleri (nedenleri) nelerdir?

Medeni Kanun’da boşanma sebepleri olabilecek hususlar tek tek sayılmış olup şunlardır:

  • 1. Zina
  • 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • 4. Terk
  • 5. Akıl Hastalığı
  • 6. Evlilik birliğinin sarsılması (şiddetli geçimsizlik)
Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları bakımından öneli olan iki husus asgari 1 yıl süren bir evlilik ve tarafların anlaşmış olmasıdır. Bu itibarla evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vs) konusunda tam bir anlaşmaya varmış olması ve en önemlisi tüm bunların boşanma avukatı tarafından kusursuz bir boşanma protokolüne detaylı şekilde yazılması gerekir.

Boşanmak için ne yapmalı?

Boşanmak için her şeyden önce boşanma avukatı ankara konusunda kesin bir karara varmalısınız ve hiçbir şüpheye mahal kalmayacak şekilde boşanmanın hayatınız için daha iyi olduğuna ve sizi daha mutlu edeceğine inanıyorsanız boşanma davası açmalısınız.. Eğer içinizde boşanmaya dair şüphe varsa, şüpheleri yok edene dek boşanma davası açmamak daha uygun olacaktır.

Boşanma süreci nasıl işler?

Boşanma süreci, boşanma davası açmak üzere dava dosyasının ilgili mahkeme birimine verilmesiyle başlar ve davanın kabulü ya da reddine dair kararın kesinleşmesiyle sona erer. Boşanma sürecinde önce davacının dava dilekçesi, ardında davalının cevabı alınır. İkinci aşamada ise davalının verdiği cevaba karşı davacının cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesi alınır. Ardında ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilir ki bu aşamada tanık dinleme ve delil değerlendirme süreçleri gerçekleşir.

Boşanma davaları ne kadar uzun sürer?

Boşanma davasının ne kadar zaman alacağı nerede açıldığına, boşanma uzmanı avukat ile takip edilip edilmediğine, davanın anlaşmalı mı yok çekişmeli mi olduğuna, boşanmanın gerekçesine, delil ve tanık durumuna, verilen kararının temyiz edilip edilmediğine ve dava dosyasına diğer pek çok değişkene bağlıdır. Dolayısıyla davanın ne kadar süreceği her davanın kendi özel koşullarına ve detaylarına göre cevaplanabilecek bir sorudur

En hızlı nasıl ve ne kadar sürede boşanabilirim?

Boşanmanın en hızlı yolu kuşkusuz anlaşmalı boşanmadır. Eğer boşanma davasıyla ilgili dilekçe ve protokoller ve diğer gerekli dökümanlar bir ankara avukat tarafından kusursuz şekilde hazırlanmışsa dava tek celsede sonuçlanabilir. Eğer tarafların acil bir boşanma kararına ihtiyacı varsa bu sürecin kısaltılması ve hızlı boşanmak mümkündür. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davasını hangi tarafın açması daha avantajlıdır?

Anlaşmalı bir boşanma davasında taraflar boşanma ve sonuçları konusunda tam bir anlaşmayı varmış ise davayı hangi tarafın açtığının bir önemi yoktur. Çekişmeli davalarda ise davayı hangi tarafın açtığı, davanın özelliğine ve ortaya konan boşanma sebebine göre inandırıcılık ve ispat bakımından önem taşıyabileceği gibi eğer ihtiyati tedbir talep edilecekse bu anlamda da boşanma davasını ilk kimin açtığı önem ve özellik arz edebilir.

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası, boşanmanın nedenleri, hukuki dayanaklarını, boşanma davası süresince talep edilen geçici tedbirleri ve boşanmanın hukuk, sonuçlarına dair talepleri içeren bir dilekçenin ve dava dilekçesi ekindeki delillerin dosya haline getirilerek Aile Mahkemesine veya Aile Mahkemesi adına tevzi işlemi yapan adliye bürosuna verilerek açılır.

Boşanma işlemleri nelerdir?

Boşanma işlemleri, boşanma davasının açılması, boşanma kararının kesinleştirilmesi ve son olarak kesinleşmiş kararının nüfus kaydına işlenmesidir.

Boşanmak için gerekli evraklar nelerdir?

Boşanmak için temel olarak çok iyi yazılmış ve kusursuz bir boşanma dilekçesi ve boşanmaya ilişkin delil niteliği taşıyan belgeler gereklidir. Eğer davayı boşanma avukatı ile açacaksanız dava için gereken her evrak ve her detay avukatınız tarafından hazırlanacaktır. Ancak avukat olmaksızın dava açılacaksa dava açan kişinin kimlik fotokopisi de dosyaya mutlaka eklenmelidir.

Boşanma dilekçesi nasıl olmalıdır?

Boşanma davası dilekçesi, boşanma nedenleri ve boşanmanın hukuki dayanaklarını içermeli, usül hukuku gereği sonradan iddia ve taleplerde değişiklik yapılması mümkün olmadığından tüm  hukuki gerekçeler, yasal dayanaklar ve deliller eksiksiz olarak yazılmalı, eğer varsa tedbir taleplerine ilişkin hususlar belirtilmelidir. Boşanma dilekçesi konusunda yapılan hatalar boşanma davasının tüm seyrini olumsuz etkileyebilir hatta boşanma davasının reddine yol açabilir.

Boşanma davası için eşlerin ikisi de mahkemede bulunmak zorunda mı?

Eğer anlaşmalı bir boşanma olacaksa hakimin her iki eşi de duruşmada görmesi ve boşanma hususundaki beyanlarını bizzat alması gerektiğinden eşlerin mahkemeye gitmesi gereklidir. Ancak çekişmeli bir dava söz konusu ise bu durumda tarafların mahkemeye bizzat gitmek yerine kendilerini avukat ile temsil etmeleri mümkündür.

Boşanma davasına bizzat katılmam şart mı?

Bir önceki soruda cevapladığımız gibi anlaşmalı bir boşanma davası söz konusu ise, eşlerin en az bir celse duruşmaya katılmaları gereklidir. Eğer çekişmeli boşanma davası mevcut ise ve tarafların avukatı yok ise özellikle davacı tarafın davaya katılması, davanın devamı bakımından zorunludur. Eğer tarafların avukatı var ise taraflar bizzat duruşmaya katılmak zorunda değildir.

Boşanma davasına gitmeme nasıl bir sonuç doğurur?

Bir önceki soruda cevapladığımız gibi anlaşmalı bir boşanma davasında tarafların en azından bir celse duruşmaya gidip boşanma konusundaki beyanlarını hakim huzurunda teyit etmeleri gerekir. Çekişmeli bir davada ise davacı tarafın boşanma davasını ya bizzat ya da boşanma avukatı ile takip etmesi hukuken zorunludur. Aksi halde dava önce müracaata bırakılacak ardından da açılmamış sayılacaktır. Davalı taraf ise hukuken zorunlu olmasa bile hak ve menfaatlerini korumak ve iddialara cevap vermek adına ya bizzat ya da bir avukat tutarak davayı takip etmelidir.

Boşanma davası için avukat tutmalı mıyım?

Boşanma davasının mutlaka aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir boşanma avukatı tarafından takip edilmesini şiddetle öneriyoruz. Zira sadece boşanma değil, aynı zamanda velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın bir takım hukuki sonuçları ve mal rejimleri bakımından kişilerin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasının ve temsil edilmesinin tek yolu bu alanda profesyonel bir avukat ile çalışmaktır.

Eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyenler ne yapmalı?

Şiddet gören taraf, kendisine fiziki şiddet uygulandıktan sonra hiç vakit kaybetmeden bir polis merkezine gidip şikayetçi olmalı ve sağlık raporu (darp raporu) almalı ve uzaklaştırma tedbiri talepli olarak boşanma davası açmalıdır.

Çocuğun velayeti kime verilir?

Bu sorunun cevabı da boşanma davasının özelliklerine ve detaylarına göre değişmekle birlikte genel olarak çocuğunun yaşının küçük olması halinde annenin daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.

Boşandıktan sonra hemen yeniden evlenebilir miyim?

Boşanan erkek, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte hemen yeni bir evlilik yapabilir. Ancak boşanan kadının hemen yeniden evlenmesi hukuken mümkün değildir. Boşanan kadın Medeni Kanun gereği, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ancak 300 gün geçtikten sonra evlenebilir. Genel kural bu olmakla birlikte söz konusu bekleme süresi dava yoluyla kaldırılabilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi için “İddet Süresi ve İddetin Kaldırılması” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

meltemdagasan.av.tr

Boşanırken bilinmesi gereken bir kaç husus

İnsanlar ne umutlarla evlenirler değil mi? Mutlu bir yuva, güzel çocuklar, düzenli bir hayat ve paylaşmanın tadı…

Sonra bir gün gelir her şey değişir. Hayaller yıkılır, umutlar tükenir. Ne yaparsanız yapın artık her şey bitmiştir. Olan bitene anlam veremeden bir çare bulmaya çalışsanız da siz, boşanma sirenleri çalmaya başlamıştır bir kere…

Evet, ne yazıktır ki son yıllarda ülkemizde ankara avukat olarak boşanma oranlarında büyük bir artış görünmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre ise Türkiye’de boşanma sebeplerinin çoğunu aldatma, ilgisizlik ve dayak/kötü muamele gibi nedenler oluşturuyor.

Sonuç olarak her ne olursa olsun eşler boşanmaya karar verdiyse bazı soruların cevabını ve haklarını genel olarak bilmeleri ve mümkünse profesyonel olarak bir avukattan yardım almaları gerekiyor.

En sık gelen ve merak edilen sorulardan bazıları ve cevapları;

Boşanma davam için avukat tutmak zorunda mıyım?
Sadece boşanma davalarında değil hiçbir davada avukat tutma mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak davalar çeşitli usul ve sürelere bağlanmıştır. Teorik ve pratik bilgi ile tecrübe ve beceri gerektirir. Her dava başından sonuna kadar ince ayrıntılarla doludur. Bu ayrıntıları bilmemek veya kaçırmak davayı kaybetmenize dahi neden olabilir. Bunun içindir ki nasılsa mecbur değilmişim deyip işin uzmanı olan bir avukattan yararlanmamak, dava için aldığınız riskten başka bir şey değildir.

Boşanma süreci nasıl işler?
Avukat aracılığı ile yada bizzat boşanma dilekçesi mahkemeye verilir.(Yada eşlerden biri tarafından dilekçe) verilir.
Mahkeme boşanma dilekçesini gözden geçirerek, boşanma nedenine bakarak eşlere yada avukata bildiri gönderir.
Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir
Mahkemenin yoğunluğuna göre,  yakın yada ileri bir zaman mahkeme günü belirlenir.
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle  mahkemeye başvurulursa taraflar(çiftler)katılmadan avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.
Velayet ve boşanma birlikte yürütülmek zorundadır.

Boşanmada soyadı değisikliği
Boşanan eş isterse eşinin soyadında kalabilir, isterse kızlık soyadına dönebilir.
Ancak eğer eski eşinin soyadını kullanmak isterse, eşinin soyadının kullanmasıyla ona zarar vermeyeceğini kanıtlaması gerekmektedir. Bunu kanıtlarsa eski eşinin soyadının kullanabilir.

Hangi durumlarda çiftler boşanamaz?
Çiftler hastalık durumlarında ( kanser, vs gibi), hastalıkları neden göstererek boşanamazlar.
Boşanmalarda kusur aranır, hastalık bir kusur olarak görülmediğinden boşanma nedeni olarak da kabul edilemez.
Davayı ben açarsam haksız duruma düşer miyim? Davayı karşı tarafa mı açtırmalıyım!..
Bu tür yanıltıcı bilgiler nasıl yayılıyor bilmiyorum ama bilmeniz gereken böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağı. Davayı kimin açtığı o davayı kazanıp kazanmamanıza etki etmez. Hatta bazı durumlarda karşı taraf dava açacak diye beklemeniz büyük hak kayıplarına dahi neden olabilmektedir. Mesela zina sebebiyle boşanmada dava açma süresinin olayı öğrenmeden itibaren 6 ay olması ve bu süreden sonra bu sebebe dayalı boşanma davası açılamayacağı buna örnek gösterilebilir.

Eşim boşanmayı kabul etmezse boşanamaz mıyım?
Eşiniz kabul etmiyor diye ömrünüz boyu mutlu olmadığınız bir evliliği sürdürmeniz beklenebilir mi hiç? Boşanma için haklı sebepleri olan ve en azından karşı tarafa nazaran boşanmaya sebep olan olaylarda daha az kusurlu olan eşin her zaman boşanma davası açmaya hakkı vardır. Eşinizin boşanmayı kabul etmemesi sadece dava sürecini uzatabilir, yoksa davanın boşanmayla sonuçlanmasına engel değildir.

Boşanma halinde, erkek çocuk anaya, kız çocuk babaya verilir diye duydum. Hele çocuk küçük ise kesin anaya verilirmiş değil mi?
Hakim, küçük çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceğine, çocuğun menfaatlerini gözeterek karar verir. Çocuğun yaşı veya cinsiyeti velayetin belirlenmesinde direkt etkili bir unsur değildir.

Davayı kazanırsam,  avukatlık ücretini karşı taraf öder değil mi !..
Avukatın ücretinden, avukattan hukuki yardım alan (avukatı tutan) müvekkil sorumludur, dolayısıyla, ücretini de müvekkil öder. Dava sonunda karşı tarafa yüklenecek ücret de avukata aittir. Ancak bu ücret, müvekkilin ödemesi gereken ücretten ayrı bir ücrettir.

meltemdagasan.av.tr

1 2